Plc-s7-200-CPU-224CN-dc-DC-RL-6ES7214-1AD23-0XB8

4.800.000

SIMATIC S7-200 CN, CPU 224 Compact unit, DC power supply 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 KB progr./8 KB data, PROFIBUS DP expandable this S7-200 CN product only has CE approval

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

6es7 214 1ad23 0xb8
Plc-s7-200-CPU-224CN-dc-DC-RL-6ES7214-1AD23-0XB8

4.800.000