Bộ chuyển đổi tín hiệu PNP to NPN và NPN to PNP

300.000

Điện áp hoạt động: 20-30 VDC Max

Input: PNP/NPN

Output: NPN/PNP

 

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

266cb065b8fc43a21aed
Bộ chuyển đổi tín hiệu PNP to NPN và NPN to PNP

300.000

Danh mục: