SCALANCE M874-3 3G router-6GK5874-3AA00-2AA2

15.000.000

SCALANCE M874-3 3G router; for the wireless IP communication from Ethernet-based Programmable controllers via 3G mobile radio HSPA+, VPN, Firewall, NAT; 2-port switch; 1x digital input, 1x digital output; observe national approvals!

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

6gk5874 3aa00 2aa2 Nfs
SCALANCE M874-3 3G router-6GK5874-3AA00-2AA2

15.000.000