Bộ Vali Demo S7 1200 và Biến Tần V20 Siemens

Vali Demo S7-1200 và Biến Tần V20

1/ S7 1200 1211C DC/DC/DC

2/ Biến Tần V20

3/ Module CM 1241 Rs422/Rs485

4/ Bộ giả lập tín hiệu PLCVN-sim02

5/Nguồn 24VDC

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ