HMI Schneider 10 ” hổ trợ RJ 45 -HMIGTO5310

14.000.000

HMIGTO5310
advanced touchscreen panel 640 x 480 pixels
VGA- 10.4″ TFT – 96 MB

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

Schneider Electric Hmigto5310 Image
HMI Schneider 10 ” hổ trợ RJ 45 -HMIGTO5310

14.000.000

Danh mục: