Bộ Giả Lập Tín hiệu Trạm MPS Của Festo

1.500.000

*Kết nối trược tiếp vào hệ thống MPS Festo

*Giả lập tính hiệu I/O trên các trạm Festo

*Có báo đèn trạng thái Input và Output

Khuyến mại

Sản phẩm này chưa được áp dụng chương trình khuyến mại

Bạn có thể xem các sản phẩm Khuyến mại khác

Hoặc gọi tới số 0987 418 786 để được hỗ trợ

6a51ab82 024d 440c B95b 209dc910de39
Bộ Giả Lập Tín hiệu Trạm MPS Của Festo

1.500.000